Projekt

SWEDBANK

Inbjudan

Det finns banker. Och så finns det banker. När Swedbank skulle flytta till nytt kontor, fick Hollies uppdraget att göra inbjudan. De ultramoderna lokalerna, där kunden möts av en loungeliknande ljusgård, blev inspiration till inbjudan i plexiglas. Bankkortet var inträdes-  och drinkbiljetten (men texten No Limit fick vi stryka).

Eftersom trycket blev försenat (sommar och semester) levererades inbjudan personligen av bankpersonalen till de tilltänkta gästerna. Responsen var ”brutal” enligt Henrik Eklund, tidigare kontorschef. Av 300 inbjudna gäster sa 250: ja tack!